top of page
Zoeken

INFO BULLETIN HEMELUMERHOEVE

December 2018

VERGUNNINGAANVRAAG, DE STAND VAN ZAKEN

Onze uitbreidings- en moderniseringsplannen hebben zich doorontwikkeld. Sinds de raadsvergadering van 8 maart jl. is er zowel voor als achter de schermen van de Hemelumer Hoeve hard gewerkt aan het optimaliseren van de plannen. Er is daarbij goed geluisterd naar de aangedragen eisen vanuit de gemeenteraad en de wensen van de tegenstanders. De nieuwe vergunningsaanvraag is ingediend en is op vrijdag 30 november jl. door de Gemeente Súdwest Fryslân ter inzage gelegd.


INFORMATIEBIJEENKOMST

Op 29 november jl. hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden in dorpshuis De Begine in Hemelum. Het doel van de avond was het toelichten van onze plannen aan belangstellenden. Vanwege de complexiteit van onze ontwikkelingsplannen, rekenden wij op een grote opkomst van inwoners van Hemelum en de directe omgeving en zeker ook vanuit de gemeentelijke politiek. De opkomst van zo’n 85 belangstellenden overtrof onze verwachting. Wij hebben de plannen voor de nieuw- en verbouw goed uit kunnen leggen.


“Men was erg te spreken over de openheid waarmee we onze plannen hebben gepresenteerd.”

Er zijn vragen gesteld over mogelijke geuroverlast na de uitbreiding en de werking van luchtwassers. Deze vragen konden beantwoord worden door de aanwezige specialist op dit gebied. Er werd een procedurele vraag gesteld, waar wij geen antwoord op weten. De vraagsteller hebben wij doorverwezen naar de Gemeente Súdwest Fryslân.


Na afloop hebben wij positieve reacties mogen ontvangen. Men was erg te spreken over de openheid waarmee we onze plannen hebben gepresenteerd.


GEURKLACHTEN IN HEMELUM

Sinds juni is er tot aan het verschijnen van dit info bulletin bij de Gemeente Súdwest Fryslân één formele klacht m.b.t. geurhinder in Hemelum binnengekomen. Een toezichthouder van de Gemeente Súdwest Fryslân is ter plaatse is geweest om polshoogte te nemen. Door de betreffende toezichthouder is helaas geen rapport opgesteld.


We vinden het belangrijk om de drie pijlers die aan ons innovatieve ontwikkelingsplan ten grondslag te herhalen: wij hebben oog voor mens, dier en onze omgeving. Met betrekking tot de laatste pijler heeft het toepassen van geurbeperkende maatregelen hoge prioriteit. Door te investeren in een extra luchtwasser en het stapelen van emissiebeperkende technieken, zorgen wij ervoor dat de toekomstige uitstoot lager is dan de wettelijk gestelde eis. Met deze aanpassing spannen wij ons (ook financieel gezien) maximaal in om de meest optimale situatie te creëren.


LAST ONDER DWANGSOM EMISSIEARME HUISVESTING, DE STAND VAN ZAKEN

Hoe zat het ook alweer met de last onder dwangsom emissiearme huisvesting? Vanaf 2010 spannen wij ons in om aan de wetgeving met betrekking tot de ammoniakemissie te voldoen. Om te komen tot een innovatief plan werken we gedurende dit hele traject intensief samen met o.a. de Gemeente Súdwest Fryslân.


Juist op het moment waarop we ons in de afrondende fase van de vergunningsprocedure bevonden, nam de Gemeente Súdwest Fryslân in april van dit jaar het verzoek van tegenstanders van onze ontwikkelingsplannen over, om te handhaven vanwege een overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Met ingang van oktober 2018 hing ons hierdoor een dwangsom van € 50.000,- per maand boven het hoofd.

"Tegenstanders van onze uitbreidings-plannen tasten nu ook het bestaansrecht van het huidige bedrijf aan.”

Het in hetzelfde besluit geboden alternatief was: ‘leegdraaien van ons bedrijf’. Voor een fokbedrijf, dat aan het begin van een keten staat van een organisatie waarbij zo’n 20 varkenshouderijen zijn aangesloten, is ‘leegdraaien’ een ondenkbaar scenario. Sinds het moment dat we het Besluit last onder dwangsom ontvingen, hebben we vanuit deze lastige situatie daarom alles op alles gezet om de boete te voorkomen.


Op ons initiatief hebben we een oplossing laten uitwerken waarbij in de huidige situatie een luchtwasser op een van de stallen wordt geplaatst. We zullen niet te diep ingaan op de details rondom alle extra onderzoeken die hiervoor verricht zijn en de extra kosten die hiermee gemoeid gaan, want we zijn enorm opgelucht dat de Fumo en het College van B&W van de Gemeente Súdwest Fryslân akkoord zijn gegaan met ons voorstel. We zetten nu alles in het werk om de luchtwasser binnen de gestelde termijn van drie maanden te plaatsen en in werking te hebben.


De huidige situatie van ons bedrijf voldoet hiermee aan het besluit emissiearme huisvesting. Het bedrijfsrisico dat we nemen, door vooruitlopend op de vergunning de luchtwasser te plaatsen, nemen we hierbij voor lief. Gezien de reactie van de Gemeente Súdwest Fryslân denken we hiermee tot een goede oplossing te zijn gekomen.


De tegenstanders van onze modernisering/uitbreiding laten in november van dit jaar via hun advocaat de Rechtbank Noord-Nederland weten dat ze het niet eens zijn met het z.s.m. plaatsen van de luchtwasser. Hiermee veranderen de tegenstanders van de uitbreidingsplannen hun koers. Men is niet alleen tegen onze uitbreidingsplannen maar tast hiermee ook het bestaansrecht van het huidige bedrijf aan.


IN CONTACT MET DE OMGEVING

Een van de aandachtspunten die wij tijdens de raadsvergadering van 8 maart jl. meekregen, was dat wij onze omgeving informeren over de ontwikkelingen van de Hemelumer Hoeve.


Naast dat ontwikkelingen rondom vergunningen gecommuniceerd worden via de daarvoor bestemde informatiekanalen, bereiken wij de mensen uit de directe omgeving door het plaatsen van informatie in de dorpskranten van Hemelum en Bakhuizen.


Ook spreken wij regelmatig mensen in het voorbijgaan en doen wij een oproep aan dorpsbewoners tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Hemelum. Via Facebook en onze website zijn de activiteiten die zich op ons bedrijf afspelen te volgen. De boodschap die wij willen overbrengen is altijd dezelfde: onze deur staat open, iedereen is welkom.


Het Info Bulletin sturen wij op eigen initiatief naar het College van B&W en de Gemeenteraad van de Gemeente Súdwest Fryslân. Wie geïnteresseerd is kan zich erop abonneren.


"Met name de mensen die vragen en/of zorgen hebben, roepen wij op om naar ons toe te komen. Onze deur staat open, iedereen is welkom.”

Tijdens de informatiebijeenkomst op 29 november jl. hebben wij met klem de mensen die vragen en/of zorgen hebben, opgeroepen om naar ons toe te komen. Van de 65 mensen die tegen onze uitbreidingsplannen zijn, hebben er slechts 3 de moeite genomen om persoonlijk met ons in contact te komen.


LANDELIJKE LUCHTWASSERDISCUSSIE

De minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft naar aanleiding van de luchtwasserdiscussie de normen rondom stankvermindering om veiligheidsredenen gehalveerd. Het onderzoek is nog gaande. Mogelijk worden de normen in de toekomst weer verhoogd.

“Friberne en Gaasterlander is bij de ambachtelijke slager en de betere horeca verkrijgbaar. Op de Hemelumer Hoeve worden de moeders van de Friberne- en Gaasterlander varkens geboren.”

DE BEDRIJVEN ACHTER DE HEMELUMER HOEVE:


Frievar groeit

Frievar blijft groeien en dat is positief nieuws voor alle varkenshouderijen die bij Frievar zijn aangesloten. Nieuwe varkensbedrijven die zich bij Frievar willen aansluiten dienen in het bezit te zijn van het 1* Beter Leven keurmerk. Steeds meer varkenshouderijen die bij Frievar zijn aangesloten zijn bereid om te investeren in hun bedrijf en maken ook de overstap naar dit keurmerk van de Dierenbescherming.


Voor meer informatie over Frievar bezoek je de website: www.frievar.com


Vleesmerken Friberne en Gaasterlander

Het welbekende vleesmerk Friberne is bij veel vakslagers in het Noorden van Nederland verkrijgbaar. Friberne vindt zijn oorsprong in Friesland. Op de Hemelumer Hoeve worden de moeders van de Fribernevarkens geboren.


In november van dit jaar is tijdens de Slavakto (dé slagersvakbeurs in Utrecht) een tweede vleesmerk geïntroduceerd, dat verkrijgbaar is bij de ambachtelijke slager, de betere horeca en HANOS-vestigingen in Nederland en België: het Gaasterlander Kruidenvarken.


Een stukje uit het persbericht:


Het Gaasterlander Kruidenvarken is onderscheidend in smaak en kwaliteit. Dit wordt gegarandeerd door het eigen fokprogramma, een uitgekiend voerpakket, een dagelijkse kruidenmix en een volledig gesloten keten. Door de geoptimaliseerde en geborgde keten en een verbeterd slacht- en verwerkingsproces zijn de snitten optimaal verfijnd. Er wordt gewerkt onder de criteria van het 1* Beter Leven Keurmerk. Het eigen en unieke fokprogramma van de varkensboerderij in Hemelum in het Friese Gaasterland heeft geresulteerd in het eigen Gaasterlander Kruidenvarken. Hiermee is Gaasterlander een uniek varkensvlees concept waarbij smaak, dierenwelzijn, milieu en gezondheid hand in hand gaan. De belangrijkste pijlers voor de kwaliteit van het vlees zijn de verzorging, voeding, gezondheid en het welzijn van de dieren en de dagelijkse kruidenmix die de varkens krijgen. Alles binnen Gaasterlander is erop gericht om stress tot een minimum te beperken. Dit proef je direct terug in de Gaasterlander producten.


Voor meer informatie over Friberne en/of Gaasterlander bezoek je de website: www.friberne.nl en/of www.gaasterlander.nl.


De Hemelumer Hoeve wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!162 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page