top of page
Zoeken

Info Bulletin Hemelumer Hoeve

14 mei 2019

VERGUNNINGAANVRAAG, HET BESLUIT

Op 4 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan De Soal 4 niet vast te stellen. De door ons aangevraagde omgevingsvergunning kan hierdoor niet worden verleend.


Het merendeel van de gemeenteraad (FNP, PvdA, D66, Groen Links, Gemeente Belangen Totaal Lokaal en De Wind ) legde het feit, dat aan alle gestelde wettelijk eisen is voldaan, naast zich neer en stemde met 19 personen tegen. De partijen die ervan overtuigd zijn dat we de vergunning wel hadden moeten krijgen (CDA, CU, VVD, Semplonius en PoeiszZijlstra) waren met 18 personen helaas net in de minderheid.


Omdat wij in onze vergunningaanvraag aan meer dan alle gestelde eisen voldoen, kwam deze uitslag voor ons en onze medewerkers, maar ook voor de vele dorpsgenoten die geen bezwaar hebben tegen de uitbreiding, collega’s uit het veld en vele anderen als donderslag bij heldere hemel.

“Deze uitslag kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel.

In de dagen na de raadsvergadering ontvingen we veel steunbetuigingen via ingezonden stukken in de media en persoonlijk bij ons aan de deur. Deze steunbetuigingen gaan onverminderd door en geven ons kracht op de momenten waarop we dat extra goed kunnen gebruiken.


Samen met onze juridisch adviseurs bekijken we hoe we nu verder kunnen. We zijn er van overtuigd dat de plannen die we met ons bedrijf voor ogen hebben goed zijn voor mens, dier en de omgeving. Bovendien zijn de plannen nodig om ons bedrijf toekomstbestendig te maken. We zullen ons dus zomaar niet neerleggen bij het besluit van onze raad.


GEURKLACHTEN IN HEMELUM

Er zullen altijd mensen zijn die zich storen aan de geuren die gewoon zijn bij het wonen in een agrarisch gebied. Wanneer mensen uit Hemelum geurhinder melden bij de gemeente, vraagt de gemeente aan ons wat de oorzaak kan zijn. Van januari t/m mei 2019 is dat overigens slechts vier keer voorgekomen.


Ondanks dat het gevoelsmatig ‘riekt naar willekeur’, werken wij uiteraard mee aan het zoeken naar een verklaring voor geurhinder in ons dorp. Onze vaste tegenvraag bij een melding is wel: ‘Is deze vraag ook aan alle andere agrariërs uit (de omgeving van) Hemelum gesteld?’. Het antwoord laat zich raden…


Bij de meeste meldingen blijkt de windrichting zo te zijn, dat het onmogelijk is dat de geurhinder door ons bedrijf wordt veroorzaakt. Ook worden meldingen gedaan in een periode dat in onze regio mest wordt uitgereden. En ja, natuurlijk komt het ook voor dat de wind wél de geuren van ons bedrijf in een deel van het dorp brengt.


Juist om dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het toepassen van geurbeperkende maatregelen in onze vergunningaanvraag hoge prioriteit. Door te investeren in een extra luchtwasser en het stapelen van emissiebeperkende technieken, zorgen wij ervoor dat de toekomstige uitstoot lager is dan de wettelijk gestelde eis. Met deze aanpassing spannen wij ons maximaal in om de meest optimale situatie te creëren.

“De FUMO controleert de werking van onze luchtwasser en informeert de gemeente.


LUCHTWASSER

Begin dit jaar hebben wij, vooruitlopend op het verstrekken van de omgevingsvergunning, een luchtwasser geplaatst.


De huidige situatie van ons bedrijf voldoet hiermee aan het besluit emissiearme huisvesting. In plaats van dat de tegenstanders van onze modernisering/ uitbreiding tevreden zouden zijn met het plaatsen van de luchtwasser (men had om handhaving verzocht, vanwege het ontbreken van de luchtwasser), heeft men de gang naar de rechter gezocht. Men vond dat de procedure rondom het plaatsen van de luchtwasser niet conform de eisen van de wet was verlopen en suggereerde dat de Hemelumer Hoeve hiermee geurrechten conserveerde. Begin april heeft de rechter dit verzoek verworpen.


De FUMO controleert de werking van onze luchtwasser en informeert de gemeente.


DE BEDRIJVEN ACHTER DE HEMELUMER HOEVE


Frievar groeit

“De Hemelumer Hoeve heeft ook die ambitie (…).”

Frievar blijft groeien en dat is positief nieuws voor alle varkenshouderijen die bij Frievar zijn aangesloten. Nieuwe varkensbedrijven die zich bij Frievar willen aansluiten dienen in het bezit te zijn van het 1* Beter Leven keurmerk. Steeds meer varkenshouderijen die bij Frievar zijn aangesloten zijn bereid om te investeren in hun bedrijf en maken ook de overstap naar dit keurmerk van de Dierenbescherming. De Hemelumer Hoeve heeft ook die ambitie, maar heeft daarvoor ontwikkelruimte nodig.


"De Hemelumer Hoeve heeft ook ambitie (...)."

Begin dit jaar heeft Frievar de concepttoeslag kunnen verhogen. Ook dat is positief voor de aangesloten bedrijven. Voor meer informatie over Frievar bezoek je de website: www.frievar.com.


Vleesmerken Friberne en Gaasterlander

Het welbekende vleesmerk Friberne is bij veel vakslagers in het Noorden van Nederland verkrijgbaar. Friberne vindt zijn oorsprong in Friesland. In november van 2018 is een tweede vleesmerk geïntroduceerd, dat verkrijgbaar is bij de ambachtelijke slager, de betere horeca en HANOS-vestigingen in Nederland en België: het Gaasterlander Kruidenvarken.


Op de Hemelumer Hoeve worden de moeders van het Fribernevarken en het Gaasterlander Kruidenvarken geboren.


Voor meer informatie over Friberne en/of Gaasterlander bezoek je de website: www.friberne.nl en/of www.gaasterlander.nl.

228 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page