top of page
Zoeken

De Raad van State doet uitspraak: win-win-win situatie voor dier, boer en omgeving

Verklaring Hemelumer Hoeve, 26 maart 2021
Wie op 24 maart 2021 het nieuws heeft gevolgd, kon er niet omheen: De Raad van State deed om exact 10:15 uur uitspraak in de zaak tussen de gemeente Súdwest Fryslân en de Hemelumer Hoeve. Die uitspraak is in ons voordeel en via de media worden wij volop gefeliciteerd met de winst.

Dat is mooi om te ervaren, maar zelf zien wij de wens om ons bedrijf te kunnen uitbreiden en moderniseren niet als een wedstrijd. Sinds 2010 zijn wij met onze gemeente in gesprek over onze uitbreidingsplannen. Waar we jarenlang intensief met elkaar optrokken om te komen tot een vergunningsaanvraag die voldoet aan alle eisen die de overheid daaraan stelt, stond die gemeente bij de eindstreep in april 2019 ineens niet meer achter onze plannen.


De aanleiding van ons beroep

Tegen het advies van het college van burgemeester en wethouders in, besloot de gemeenteraad van Súdwest Fryslân op 4 april 2019 om het bestemmingsplan "Hemelum, De Soal 4" niet vast te stellen. En op 24 april 2019 heeft het college geweigerd om ons een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van twee varkensstallen en het emissiearm uitvoeren van bestaande stallen. Na ruim 9 jaar plannen maken en overleg voelde dit als een stomp in de maag en zwaar onterecht. Tegen de besluiten hebben wij daarom beroep ingesteld.

Wij willen ons bedrijf uitbreiden met twee nieuwe varkensstallen en activiteiten op het gebied van mestverwerking en voerbereiding. Hiervoor is een bouwvlak nodig van 2,0 ha, waarvan 1,5 ha voor de varkenshouderij en 0,5 ha voor mestverwerking en voerbereiding. De bedoeling is dat rondom het bouwperceel wordt voorzien in een beplantingsstrook ter inpassing van de bedrijfsbebouwing. Wij vinden dat het weigeringsbesluit van de raad onzorgvuldig is voorbereid en niet berust op een deugdelijke motivering. Volgens ons had het plan moeten worden vastgesteld en had het college een omgevingsvergunning moeten verlenen.


Wat heeft de Raad van State besloten?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het met ons eens en verklaart ons beroep gegrond. De door de gemeente SWF aangedragen redenen om het bestemmingsplan niet vast te stellen en ons de omgevingsvergunning niet te verlenen, zijn gebrekkig gemotiveerd en onzorgvuldig genomen.


Win-win-win

De uitspraak van de RvS is niet alleen voor ons en onze medewerkers een opsteker. Minstens zo belangrijk is het voor onze dieren en onze omgeving. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar met onze uitbreidingsplannen werken we toe naar een verbetering van het dierenwelzijn en vermindering van milieubelasting en van uitstoot van milieubelastende stoffen. Door onze innovatieve bedrijfsvoering willen wij bijdragen aan duurzaamheid, en een voorbeeld zijn binnen de varkenshouderij.


Hoe nu verder?

De gemeente SWF krijgt van de RvS 20 weken de tijd om hun weigeringsbesluit (waarom wij niet mogen uitbreiden) beter te formuleren, óf om alsnog in stemmen met ons verzoek om het bestemmingsplan vast te stellen en ons de omgevingsvergunning te verlenen. De RvS noemt expliciet in haar besluit, dat maatschappelijke onrust geen reden is om onze uitbreidingsaanvraag af te wijzen.

Voor ons is dát stuk nog wel het belangrijkste onderdeel van de uitspraak. We zijn erg blij dat de rechter deze zaak heeft beoordeeld op de feiten en niet op onderbuikgevoel van tegenstanders van de varkenshouderij.


Vertrouwen

Wij zien de komende 20 weken vol vertrouwen tegemoet. De gemeente SWF heeft een duidelijke opdracht meegekregen, dus de bal ligt daar. We rekenen erop dat we in de nieuwe besluiten niet alleen de opmerkingen van de RvS terug zullen zien, maar ook het belang voor mens, dier en onze omgeving.


Vragen?

Met vragen over het bovenstaande of over onze uitbreidingsplannen, kunt u contact opnemen met John Lorist via john@hemelumerhoeve.nl of 06 21883120.


Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tekst: Ilse Vessies-Meij202 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page