top of page

Gezonde opfokzeugen

Gezonde opfokzeugen (FriVerdi) van ons fokbedrijf de Hemelumer Hoeve

Het is een genot om gezonde varkens in de stallen te hebben, want deze behalen zeer goede technische resultaten en worden minder snel ziek. Daarom zijn gezonde varkens een voorwaarde voor een duurzame varkenshouderij. Hiervoor is gezond uitgangsmateriaal de basis. De gezonde FriVerdi-opfokzeug, die vrij is van een aantal met name genoemde ziektewekkers, wordt door ons bedrijf geleverd aan de Frievarboeren.

De gezondheidsstatus van de dieren op ons bedrijf wordt 3x per jaar gemonitord door het nemen van gerandomiseerde bloedmonsters, slachtlijnonderzoek en het antbioticumgebruik. Hieruit blijkt dat er maar weinig ziekmakende kiemen op het fokbedrijf voorkomen. Dit betekent dat de energie en bouwstoffen uit de voeding optimaal ten goede komt aan de ontwikkeling van onze dieren. Ook uit de slachtresultaten van de beren (fokkerijproducten) en het antibioticumgebruik op het bedrijf, blijkt dat onze varkens opgroeien zonder gezondheidsklachten. De dierenartsen van De Varkenspraktijk adviseren en begeleiden de Hemelumer Hoeve samen met bedrijfsadviseurs van ForFarmers. De insteek is steeds hoe de prestatie beter kan met minimaal antibiotica gebruik.

Ons advies aan de afnemer van de FriVerdi-opfokzeug is om deze altijd aan te voeren in een quarantaine afdeling. De quarantainefase duurt ongeveer 6 weken. Deze fase is vooral van belang om het ontvangende bedrijf te vrijwaren van aandoeningen die met de opfokzeug mee kunnen komen. Als de dieren goed gewend zijn aan de nieuwe stal en het nieuwe voer, kunnen er eventueel vaccinaties worden toegediend. Dit zal in een aantal gevallen na 1 week kunnen plaatsvinden. De quarantainefase gaat geleidelijk over in de adaptatiefase. Deze fase duurt ook ongeveer 6 weken. In deze fase bouwen de dieren een bedrijfsspecifieke immuniteit op en worden de dieren berig.

De bedrijven met opfokzeugen van de Hemelumer Hoeve halen een hoge productiviteit. De productiviteit wordt vooral gekenmerkt door een gezonde productie. Aangezien de dieren weinig belast zijn met ziektekiemen, komen op de bedrijven die onze gelten aanvoeren weinig ziektekundige problemen voor. Hieronder de resultaten:

Topigs monitor:

  • Geen antistoffen tegen PRRS

  • Geen antistoffen tegen virulente APP typen

  • Brachyspira niet aangetoond

  • Salmonella categorie 1

  • Antistoffen tegen mycoplasma hyopneumaniae aanwezig

Antibioticum gebruik (Dier Dagdosering per Dierjaar DDD):

  • Zeugenbedrijf (2009-2023): structureel < 4

  • Opfokvarkens (2009-2023): structureel < 1

  • Vleesvarkens bijproducten (2009-2023): < 1

Slachtgegevens:

  • Pleuritis en longaandoeningen zeer duidelijk onder het slachtgemiddelde van Vion

  • Pleuritis en afgekeurde longen beide structureel < 5%

Ons motto is: "Met ons gezonde opfokmateriaal kun je, ook met lage gezondheidskosten, zeer goede technische resultaten behalen. Dit draagt bij aan een duurzame varkenshouderij."

bottom of page