top of page

FriVerdi opfokzeug (N70)

De Hemelumer Hoeve is een kernfokbedrijf in de fokkerijorganisatie Topigs Norsvin. Dat wil zeggen dat het bedrijf een bijdrage levert aan de genetische vooruitgang van de NL-populatie. Hiervoor worden de biggen, direct na de geboorte, geïdentificeerd, gewogen en de spenen geteld. De raszuivere zeugjes zijn voor de vervanging van de eigen zeugpopulatie. De kruisingszeugjes (FriVerdi) worden verkocht aan vermeerderingsbedrijven in de Frievarketen.

De fokkerij wordt zeer consequent uitgevoerd. De gegevens die hierbij beschikbaar komen worden weer ter verbetering gebruikt.

Dit resulteert in o.a. zeer hoge fokwaardes en een hoog geboortegewicht.

Wij produceren op ons bedrijf de Friverdi zeug. Deze zeug blinkt uit door:

  • Aantal levend geboren.

  • Hoge geboorte- en speengewichten.

  • Hoge bigoverleving, zowel voor als na het spenen.

  • Laag gebruik van pleegzeugen en kunstmatige hulpmiddelen.

Fokmateriaal

Friverdi opfokzeug
bottom of page